1. Biztonságos árvízvédelmet a Csillaghegyi öblözet 50.000 – 100.000 állampolgárának, a jelenlegi fővédvonal nyomvonalán: a Nánási út – Királyok útja mentén. A Főváros törvényi kötelezettsége a mentett oldalon élő lakosság árvízbiztonságát szavatoló elsőrendű árvízvédelmi művek kiépítése.
2. A hullámtér rendezését, megmaradt/helyreállítható természetes jellegének fenntartását.
3. A rendezés egyik előfeltétele a terület hullámtéri jellegéhez illeszkedő, és a közcélú használatot támogató hatékony (építészeti) szabályozás, úgy, hogy gazdag közcélú, a Duna közelségét kihasználó sport és rekreációs kínálat alakuljon ki.
4. A szerzett jogú – a teljes hullámtér üdülő övezetbe sorolása előtt épült – hullámtéri lakóingatlanok helyzetének rendezését (pl. kivásárlás), tételes felmérés és értékelés alapján.
5. A meglévő állami/önkormányzati tulajdon megőrzését, közcélú fejlesztését.
6. Koordinációs és szakmai segítség biztosítását a hullámtéri ingatlanok korlátozott árvízvédelmének a tulajdonosai által kezdeményezett és finanszírozott kialakításához, karbantartásához és üzemeltetéséhez.