Levél a Közgyűlés tagjainak, a 2018. augusztus végi
fővárosi rendkívüli ülésre

A Fővárosi Közgyűlés 2018. augusztus 29-i közgyűlésén ismét tárgyalja a Római-part árvízvédelméhez kapcsolódó kérdést. Az előterjesztés ITT olvasható el.

Civil összefogásunk nevében az alábbi levelet küldtük el a közgyűlés tagjainak, a képviselők a levelet a hivatkozott újságokkal együtt papír alapon is megkapták!

————-

Címzett:
Budapest Főváros Önkormányzata
Képviselő testületének tagjai
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
Tárgy:
A Római-part jövője – a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme
Készült a Fővárosi Közgyűlés 2018. augusztus végi ülése kapcsolódó témájához

————-

 

Tisztelt Képviselő Úr/Asszony !

A Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme újra napirendre kerül a Közgyűlés 2018. augusztus végére tervezett ülésén. Főpolgármester úr augusztus 3-i tájékoztatója szerint a Pünkösdfürdői gátmagasítás többletköltségének a megajánlása miatt fordul Önökhöz a Főváros vezetése. Vagyis a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme legerősebb, legmagasabb szakaszának a további magasítása és megerősítése a cél ahelyett, hogy az öblözet lakossága egyenszilárdságú védelméről gondoskodnának!

A Csillaghegyi-öblözet védelmének a leggyengébb szakasza az Aranyhegyi-patak menti elsőrendű védvonal. Ennek megerősítése volna a legfontosabb, de ezzel kapcsolatban hónapok óta csak a sikertelen tender specifikációs hibáinak a kijavítása folyt. Örülünk, hogy a tendert újra kiírták! Fontos, hogy a közbeszerzési tender, és a beruházási folyamat sikeres és gyors legyen! Kérjük, kövesse figyelemmel a folyamatot!

A Csillaghegyi-öblözet védelmének a második leggyengébb szakasza a Római-part elsőrendű védvonala, a Nánási út – Királyok útja mentén. A kockázati sorrend szerint ez volna a következő megerősítendő szakasz. Miután a sétány Duna felőli oldalára tavaly tervezett mobil fal engedélyeztetését visszavonták, és a tekintélyes szakmai Grémium azt egyhangúlag elutasította, most a sétány túloldalára, a kerítésvonal környezetébe terveznek kombinált felépítésű, szintén elsőrendű védvonal szerepű gátat. Ez a szükséges kisajátításokon túl több alapvető gondot vet fel:

  • A nyomvonal a hullámteret (a kavicsos fövenyt és a sétányt leszámítva) eltüntetné. A hatalmas gát a telkek és a Duna jelenlegi élő kapcsolatát megszüntetné, a telkek és a csónakházak használatát korlátozná (még a kilátást is leszűkítené a telkek felől). Ez még a hullámtér jelenlegi lakóinak sem érdeke; még azok is ellenzik, akik az eddigi terveket támogatták.
  • A jelenlegi üdülőövezet átsorolása érdekében időről időre nyomás nehezedne a döntéshozókra. A másfél évtizede elkezdődött lakóparkosodás (életvitelszerű üdülőhasználat) újabb lendületet kapna.
  • A gát a telkek feltöltése irányában hatna, mert anélkül hamar fakadó vizek jelennének meg: az árvízi vízszintek és a jelenlegi talajszint nagy különbsége miatt buzgárosodás, hidraulikai talajtörés lépne fel.
  • Gátszakadásnak a jelenlegi védvonalon nem biztos, hogy ellenállna a csak statikus, lassan változó víznyomásra alkalmazott jelenlegi földgát. A mobil elemeket is tartalmazó partmenti gát tehát a jelenlegi védett ártér több mint 50 ezer lakosának az árvízi kockázatát nemhogy csökkentené, de növelné!

A Nánási út – Királyok útja menti jelenlegi elsőrendű védvonal korszerűsítése több összehasonlító tanulmánynak is tárgya volt. A korábbiak elégtelenségét a Főváros vezetése is elismerte azzal, hogy tavaly sebtében megbízta a Mélyéptervet egy kizárólag mobil falakat összehasonlító tanulmány elkészítésével. A Tarlós István főpolgármester úr által kijelölt szakértői testület tagjainak majdnem a fele azonban megállapította, hogy nem teljesült a grémium alapfeladata, a Nánási út – Királyok útja menti elsőrendű védvonal fejlesztésének szakszerű, elfogulatlan összehasonlítása más alternatívákkal. Sőt, ezt az erre tett egyetlen kísérletet (a Főváros által a Mélyéptervnek kitűzött korlátozott feladat megoldását) a grémium egésze elégtelennek találta.

Szakértői vélemények szerint a Római-fürdői szakaszon a jelenlegi fővédvonal mentén létesíthető az öblözet lakosságát legnagyobb biztonsággal védő vasbeton gátrendszer. Kérjük tehát, hogy ha a Főváros áldoz a Pünkösdfürdői gát további erősítésére, sőt többletköltségének a fedezését is megfontolja, az öblözet védelmének a kiegyensúlyozása érdekében haladéktalanul dolgoztassa ki, terveztesse meg az árvízvédelmi létesítmények alternatíváit a jelenlegi fővédvonal mentén is! Elvárásoktól mentes, elfogulatlan, sok szempontú elemzésre, tágabb összehasonlításra alkalmas részletességgel és színvonalon igényelje ezt!

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Római-part hullámterének a jövője nem szűkíthető le a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmének a megoldására! A főváros vezetése soha nem a Római-part és a hullámtér jövőjének a meghatározását tekintette célnak, hanem kiragadta összefüggéseiből az öblözet árvízvédelmének a problémáját. Az árvízvédelem megoldatlansága ellenére alapvetőnek tartjuk, hogy először a terület jövőképe legyen meghatározva, és ebből legyen levezetve a megvalósítás, ehhez illeszkedjék az árvízvédelem! Addig az sem tudható, hogy mit, miért és mennyiért védünk majd meg?

A privatizálás ellenére a Római-parton még mindig sok az állami ingatlan. Közösségi célú koncepció nélkül ezek is eladásra kerülnek, mint tavaly decemberben a Nemzeti Bank volt telke. Kérjük, hogy vesse latba politikai befolyását az eladások befagyasztása érdekében, amíg az állami vagyon kezelésért felelős miniszter asszony, és az MNV Zrt. el nem készít egy nyilvános koncepciót ezek hasznosítására, a jövőképpel, építészeti szabályozással, rendezési tervekkel összhangban!

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a partmenti gát napirendről történt lekerülésével az évtizedek óta elhanyagolt part rendezése, fejlesztése elől elhárult minden akadály. Kérjük, hogy a problémakörrel összhangban tűzzék napirendre a partrendezés közösségi tervezését, és a jövő évi költségvetésben a tervek megvalósítására biztosítsanak majd fedezetet!

Egy, a szó jelentésének megfelelő, az egész problémakört felölelő közösségi tervezési folyamat juttathatja érvényre a többségi akaratot, amely szerint a képviselők döntéseiket meghozzák.

Újságunk 3. számának a fókuszában a Római-part jövőképe áll. Ezért ezt a rövid kiadványunkat szívesen ajánljuk figyelmébe – az online verzió INNEN tölthető le. A nyomtatott lap tartalmát lényegesen részletező, kiegészítő elemzésünk és javaslatunk ITT érhető el.

Figyelmét megköszönve, a fenti szempontokat és javaslatokat figyelembe vevő egyeztetésre és cselekvésre kérjük a Római-part jövőjéért felelősséget érző, és annak érdekében tevékenykedő civil csoportok nevében:
Aquincum-Mocsáros Egyesület
Civilek a Rómaiért Pjt
Maradjanak a FÁK a Rómain
Óvjuk meg a Római-part szépséges fáit
Természetesen szeretjük a Rómait