• Felhívásaink lakóterületük és a Római-part iránt felelősséget érző olvasókhoz

– Az öblözet közös jövőképének megalkotásához kérjük, töltsék ki és küldjék el nekünk a kérdőívünket!

– Egyes helyi lakosok felismerték a talajvízszint folyamatos mérésének a jelentőségét lakóterületük jobb megismerése és élhetőbbé alakítása érdekében. Mind az árvízvédelmi rendszer megtervezése, mind a helyi lakosok szempontjából fontos, hogy a Csillaghegyi ártéri öblözet talajvízháztartásáról világos kép alakuljon ki.

Az alapfeladat: talajvízszint mérés saját kútban; nyugalmi időszakban hetente egyszer, a Duna magas vízállásánál naponta. 

Jelentkezzen Ön is rendszeres talajvízszint mérésre tájékoztatónk alapján! A kapcsolatfelvétel után egyeztetjük Önnel a mérés módját, és a kapott adatok felhasználását.

  • Római-parti hullámtér – jövőkép és megvalósítás, 2018. július 24., V1.1

A dokumentum összefoglalja Budapest és a III. kerület egyik kivételes adottságú, értékes területének a helyzetét, és egyúttal megfogalmazza a Csillaghegyi ártéri öblözet biztonságos árvízvédeleméért, és a közcélú és természetes Római-partért küzdő civil szervezeteink és helyi lakosok véleményét és javaslatait a part jövőjével kapcsolatban.

    A dokumentum pdf formátumban innen tölthető le.